Define Mobile Menu

Het doel bij Baccarat

Baccarat is een opwindend en eenvoudig kaartspel dat je kunt vinden in de meeste online casino’s ter wereld. Baccarat is wereldwijd onder de aandacht gebracht door het verschijnen in een aantal James Bond films.

Als Baccarat begint, kun je uit drie plaatsen kiezen om je inzet te plaatsen: op speler (player) wint, bank (banker) wint of op gelijkspel (tie).

De winnaar is de hand met de punten waarde die het dichtst bij 9 ligt. Bij gelijkspel worden alle inzetten die op de bank en speler zijn gezet terug gegeven. Als je op een gelijkspel inzet en het wordt ook een gelijkspel dan ontvang je een uitbetaling van 8:1.

De spelregels van Baccarat

De spelregels van Baccarat zijn vrij eenvoudig. Om te spelen, zet je in op de speler (player), de bank (banker) of op gelijkspel (tie). Als je je inzet hebt geplaatst, krijgen de speler en de bank beiden twee kaarten. De speler en/of de bank kunnen eventueel later nog een derde kaart ontvangen.

De waarde van de speelkaarten bij Baccarat

De kaarten 2 tot en met 9 hebben de waarde hebben de overeenkomstige waarde. De 10, boer, vrouw en heer zijn elk 0 punten waard en de aas heeft een waarde van 1 punt. Als de kaarten een totale waarde hebben van 10 of meer punten, trekt je van het totaal 10 punten af. Het verschil is dan de waarde van de baccarat hand. Bijvoorbeeld: 6+7=13, dat telt als een 3 en 9+9=18, dat telt als 8.

Baccarat regels voor het trekken van een derde kaart

Deze regels zijn van toepassing op het trekken van een derde kaart door de speler en/of de bank.

Baccarat regels voor het trekken van een derde kaart voor de speler (player):

  • Er worden geen kaarten meer gegeven als de speler of de bank een totaal van acht of negen heeft met de eerste twee kaarten. Op dat moment is het een ‘natural’ en is het spel voorbij.
  • De speler krijgt een derde kaart als zijn totaal op minder dan of gelijk aan vijf uitkomt.
  • Als de speler in dit geval geen derde kaart trekt, moet de bank op zes of meer uitkomen. Dus dan moet de bank een derde kaart pakken als zijn totaal vijf of minder is.
  • Als de speler een derde kaart trekt, gelden de onderstaande derde-kaart-regels voor de bank. Die bepalen dan of de bank een derde kaart trekt.

Baccarat regels voor het trekken van een derde kaart voor de bank (banker):

  • De bank trekt een derde kaart als het totaal twee of minder is, ongeacht de waarde van de derde kaart van de speler.
  • De bank trekt een derde kaart bij een totaal van drie, tenzij de derde kaart van de speler een acht was.
  • De bank trekt een derde kaart bij een totaal van vier, tenzij de derde kaart van de speler een nul, één, acht, of negen was.
  • De bank trekt een derde kaart bij een totaal van vijf, als de derde kaart van de speler een vier, vijf, zes of zeven was.
  • De bank trekt een derde kaart bij een totaal van zes als de derde kaart van de speler een zes of zeven was.
  • De bank trekt geen derde kaart bij een totaal van zeven.

Omdat alle regels van Baccarat vaststaan hoef je als speler geen keuzes te maken gedurende het spel. De enige keuze die je maakt is waarop je inzet (speler, bank of gelijkspel) en hoeveel je inzet. De rest van het spelverloop is automatisch.