Define Mobile Menu

Nieuwkomers kunnen het casinospel craps als intimiderend beschouwen. Door de vele inzetmogelijkheden, uitzonderingen en speciale regels lijkt het een bijzonder ingewikkeld spel. In werkelijkheid is het veel minder complex, waarbij het helpt om stap voor stap te werk te gaan.

Come out – point

‘Come out’ is de naam voor de eerste worp in craps. In het geval van een 7 of 11 is de ronde al voorbij voordat deze werkelijk is begonnen. Als er 2, 3 of 12 wordt gegooid dan is er sprake van craps en is de ronde afgelopen. Alle andere worpen worden een ‘point’ genoemd. De eerste worp (come out) heeft als doel het bepalen van de points (4, 5, 6, 8, 9, 10). Een bordje met de term ‘on’ wordt door de deler op het nummer van de point geplaatst op de craps tafel.

Doel van craps

Bij craps gaat het om de point opnieuw te gooien alvorens er een zeven wordt geworpen. Deze zeven wordt ‘called out zeven’ genoemd om verwarring te voorkomen met de zeven in de eerste worp. De ronde eindigt als de point nog een keer wordt gegooid. Ook in het geval van een 7 eindigt de ronde. De ronde wordt hervat met een nieuwe worp als zowel een 7, als de point niet wordt gegooid.

Uitbetalen en inzetten bij craps

Craps kent vele verschillende inzetmogelijkheden. Hierbij is het van plan om rustig de diverse opties te bekijken.

  • Pass Bet – De meest eenvoudige inzet wordt de ‘pass bet’ genoemd. Deze wordt op de ‘pass line’ geplaatst voorafgaand aan de ‘come out’ worp. De inzet wordt gewonnen als er een 7 of 11 wordt gegooid. In het geval van een 2, 3 of 12 gaat de inzet verloren. Beide scenario’s zorgen voor het einde van de ronde. In het geval van het doorkomen van de come out worp, wordt gewed op de kans dat de point wederom wordt gegooid alvorens een 7 wordt gegooid. Een winst bij een pass bet levert 1:1 op.
  • Don’t Pass Bet – Met de point als uitgangspunt, wordt er gegokt op de kans dat een 7 eerder wordt gegooid dan de point. Een ‘don’t pass bet’ is goed voor 1:1.
  • Odds Bet – Dit betekent een extra inzet op een reeds geplaatste pass bet of don’t pass bet. Vaak zijn odds bets beperkt tot twee of drie keer de originele inzet. De uitbetaling is gebaseerd op de kans dat de wenselijke worp wordt gegooid. Tijdens een ronde kunnen deze inzetten weer van tafel worden gehaald. Come odds en pass odds zijn goed voor 2:1 in het geval van een worp van 4 op 10. De winst bedraagt 3:2 in het geval van een worp van 5 of 9, terwijl deze 6:5 bedraagt in het geval van een worp van 6 of 8.
  • Place Number Bet – Hierbij wordt gegokt dat een bepaald nummer eerder wordt geworpen dan een 7 of omgekeerd. Dit kunnen de buy bet, lose bet, place bet en lay bet zijn, de big 8 en big 6, alsmede de hard 10, hard 8, hard 6 en hard 4. In het geval van ‘place number bets’ zijn de winstkansen in het meest positieve scenario matig en in het slechtste scenario vreselijk slecht. Verstandige spelers negeren dit deel van de tafel. Deze gokmogelijkheden zijn met name interessant voor mensen die over veel geld beschikken of voor onverstandige mensen.
  • Proposition Bet – Hierbij wordt gegokt op een bepaald nummer (12, 11, 7, 3 en 2) tijdens de volgende gooi. Ook bij proposition bets zijn de winstkansen matig te noemen in het meest positieve scenario, terwijl de winstkansen in het slechtste scenario bijzonder slecht zijn. Deze gokmogelijkheden zijn met name interessant voor mensen die over veel geld beschikken of voor onverstandige mensen.