Define Mobile Menu

Veel mensen spelen roulette. Tegenwoordig is het roulettewiel over de hele wereld misschien wel hét symbool voor spanning en glamour bij online casino’s. In de meeste casino’s behoort roulette samen met poker en blackjack tot de meest populaire tafelspelen. Het roulette spel is gemakkelijk te spelen, hieronder vind je dan ook een roulette uitleg.

Amerikaanse en Franse roulette

Bij het Amerikaanse roulette is het roulettewiel verdeeld in 38 vakjes genummerd 0, 00 en 1 tot en met 36. Deze roulettevariant kent een thuisvoordeel van 5.26%. Veel online casino’s kennen ook Amerikaanse roulettewielen met slechts één 0 (de zogenaamde ‘Franse roulettewielen’), en hebben een thuisvoordeel van slechts 2.7%. Door het aanzienlijk kleinere thuisvoordeel is de laatste variant interessanter.
De nulvakjes op de roulettetafel zijn groen, terwijl de andere 36 vakjes een zwarte of een rode kleur hebben. Het roulettewiel wordt door de croupier in een richting gedraaid, terwijl het balletje in de tegengestelde richting wordt geworpen. Het balletje komt op een gegeven moment in het midden van het wiel terecht waar het uiteindelijk in een vakje met een nummer terecht zal komen.

Eenvoudige spelregels roulette

De roulette regels zijn snel en simpel toe te passen. Voordat je speelt bepaal je het inzetbedrag en het nummer waarop je wilt inzetten. Denk hierbij aan het inzetten op de volgende manieren:

  • Single – het inzetten op een individueel nummer. Een winnende inzet betaalt 35:1.
  • Split – het inzetten op de lijn die twee nummers van elkaar scheidt (bijvoorbeeld 13 en 16, 2 en 3). Als één van de twee nummers valt, bedraagt de uitbetaling 17:1.
  • Row – het inzetten op de eerste verticale lijn in een horizontale rij die uit drie nummers bestaat. Er wordt 11:1 uitbetaald als één van de drie nummers uit de betreffende rij valt.
  • Corner – inzetten op de hoek van vier nummers. De uitbetaling bedraagt 8:1 als één van de vier nummers valt.
  • Line – het inzetten op een blok van zes nummers in twee aan elkaar grenzende rijen die dezelfde nummer rasterlijn raken. Een voorbeeld van een ‘line’: 31, 32, 33 en 28, 29, 30. Er wordt 5:1 uitbetaald als één van de zes nummers uit de line valt. Deze inzet maak je door de fiches op de horizontale lijn aan de linkerzijde van het raster te plaatsen.
  • Kolom – het inzetten op een verticale kolom van nummers. Hierbij plaats je de inzet buiten het raster aan de onderkant van de kolom in het ‘2 to 1’ vak. De uitbetaling bedraagt 2:1 als één van de nummers in de kolom valt. Hierbij moet worden opgemerkt dat 0 en 00 niet tot de kolommen behoren.
  • Dozijn – het inzetten op het eerste, tweede of derde dozijnnummer (1 – 12, 13 – 24, 25 – 36). Er wordt 2:1 uitbetaald als één van de nummers uit het dozijn valt.
  • Rood/zwart – inzetten op de kleur van het winnende nummer (respectievelijk zwart of rood). De uitbetaling bedraagt 1:1 bij winnende inzetten.
  • Even/oneven – inzetten op het feit dat het winnend nummer even of oneven is (0 en 00 uitgesloten). Er wordt 1:1 uitbetaald in geval van winnende inzetten.
  • Hoog/laag – Inzetten op de hoge helft (19 – 36) of op de lage helft (1 – 18). De uitbetaling bedraagt 1:1 in geval van winnende inzetten.

Voorbeelden van uitbetalen en inzetten

Eerste voorbeeld: Een winnende inzet van €20 op een enkel nummer (35:1) resulteert in een uitbetaling van het inzetbedrag (€20) + 35 keer ditzelfde inzetbedrag (€700). Hierdoor bedraagt de totale uitbetaling €720.
Tweede voorbeeld: Een winnende inzet van €100 op rood (1:1) levert het inzetbedrag op + €100, waardoor de totale uitbetaling €200 bedraagt.